BEWAARTERMIJN ADMINISTRATIEVE STUKKEN

Wettelijk bent u verplicht om bescheiden en andere gegevensdragers die (fiscaal) relevant kunnen zijn, zeven jaar te bewaren. Dat betreft met name de primaire administratie, zoals het grootboek en de vastlegging van debiteuren, crediteuren, in- en verkoop, voorraad en loonadministratie.

In sommige gevallen zijn er echter uitzonderingen zoals bijvoorbeeld bij onroerendgoedtransacties waar de administratieve stukken minimaal negen jaar bewaard dienen te worden. In deze infographic kunt u precies zien wat en hoe lang moet u bewaren.

U kunt deze infographic downloaden als PDF bestand door het formulier hieronder in te vullen


Infographic bewaartermijn administratie downloaden

Bezig met verzenden...